Misja i cele przedszkola

Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym,
kim stać się może

~Janusz Korczak

Zadaniem naszego przedszkola jest przede wszystkim:

  • zapewnienie dzieciom bezpiecznych i komfortowych warunków pobytu
  • stworzenie warunków do nauki i zabawy poprzez odpowiednie otoczenie, plan dydaktyczny i przyjazną atmosferę
  • kształtowanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka, jego wyobraźni i fantazji poprzez organizację warsztatów plastycznych, muzycznych i ruchowych
  • zachęcanie dziecka do samodzielności
  • kształtowanie w dzieciach postaw tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz otwartości na odmienność kulturową i narodowościową
  • budowanie w dzieciach poczucia własnej wartości
  • ścisła współpraca z rodzicami, aby mogli mieć oni wpływ i możliwość decydowania w sprawach edukacji swoich dzieci

Powyższe zadania realizujemy z pasją i zaangażowaniem, gdyż wiemy, że jest to najlepsza droga do tego, aby dziecko czuło się szczęśliwe i wkładamy wiele serca w to, aby osiąganie tego celu było ciekawe i fascynujące.

Zapisz się do newslettera