Zajęcia dydaktyczne

Niepubliczne Przedszkole PLUSZAK realizuje aktualny program dydaktyczny zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Program ma służyć ukierunkowanemu wspomaganiu rozwoju dziecka, od adaptacji do zbudowania jego gotowości szkolnej- wszystko to na drodze edukacyjnej wzajemności. Program ten zakłada, iż rozwój dziecka jest wspólnym przedsięwzięciem przedszkolaka i nauczyciela. Codzienne kontakty obu stron to współpraca i dialog oraz wzajemne uczenie się od siebie.

Treści programu obejmują następujące obszary:

  • edukację językową
  • edukację matematyczną
  • edukację przyrodniczą
  • edukację społeczną
  • edukację zdrowotną
  • edukację artystyczną

Codzienne zajęcia dydaktyczne kończą się zajęciami tematycznymi.

Zapisz się do newslettera